Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão Molave - cơn bão số 9 sau 15 giây