Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết EVNHANOI hướng về miền Trung trong tháng tri ân khách hàng sau 15 giây