Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão số 9 mới nhất: Áp sát bờ, Bình Định mưa lớn, gió rít liên hồi sau 15 giây