Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bão số 9: Các tỉnh miền trung gấp rút chèn chống nhà cửa, sơ tán dân sau 15 giây