Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Quân khu 4 sau 15 giây