Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Philippines tan hoang sau bão Molave sau 15 giây