Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Mưa lớn ở Phú Thọ khiến hai người thiệt mạng, bảy người bị thương sau 15 giây