Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Ít nhất 5 người chết khi bão Nivar đổ bộ Ấn Độ sau 15 giây