Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Bão số 8 giảm cấp, giật cấp 12 cách Hoàng Sa 150km sau 15 giây