Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Bão số 8 mạnh lên nhanh chóng, đã giật đến cấp 13 sau 15 giây